Month: Жилээр

ХонгКонг. Цар тахал далд хэлбэрээр тархах эрсдэл өндөр байна

Хонгконг бүс дэх Ковид-19 вирусийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар тус бүс дэх Төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн мэдээллийг хүргэж байна.Хонгконг бүсэд Ковид-19 вирусийн нөхцөл байдал харьцангуй сайжирсан …

Нисэх буудлуудыг хөгжүүлэх асуудлыг хэлэлцэв

ИНЕГ-ын Агаарын навигаци, нисэх буудлын бодлого зохицуулалтын газраас санаачлан ИНҮТ-ийн Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газартай хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад АННББЗГ-ын дарга Д.Эрдэнэбаатар, менежер Б.Ганхуяг, ИНҮТ-ийн дэд дарга Н.Мягмарсүрэн, НБҮГ-ын …

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 172 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 172 этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Өнгөрсөн долоо хоногт 120 мэдүүлэг …