Month: Жилээр

ХЯТАД: Криптовалютад хөрөнгө оруулах хүсэлтэй иргэд нэмэгджээ

Хятад улсад явуулсан судалгаанд оролцогчдын 40 хувь нь ирээдүйд криптовалютад хөрөнгө оруулалт хийхэд бэлэн хэмээн хариулжээ. Энэхүү судалгаанд нийт 4200 хүн оролцсон байна. Криптовалюттай холбоо бүхий тус судалгаанд хамрагдсан …